Privacy Statement

Effective Date: Disyembre 2017

Mag-a-apply ang privacy statement na ito sa apartamentostinoca.com na pagmamay-ari at pinapatakbo ng Apartamentos Tinoca. Inilalarawan ng privacy statement na ito kung paano kami kumukuha at gumagamit ng personal information na ibinibigay mo sa amin sa aming website: apartamentostinoca.com. Inilalarawan din nito ang mga available na option sa 'yo hinggil sa paggamit namin ng personal information mo at kung paano mo maa-access at maa-update ang impormasyong ito. Maaari naming baguhin ang privacy statement na ito, kaya laging pumunta sa page na ito para makita ang mga update

Ang uri ng personal information na kinukuha namin.

Kasama sa mga uri ng personal information na kinukuha namin:

 • Ang iyong pangalan, apelyido, email address, phone number, at home address;
 • Mga detalye ng credit card (uri ng card, credit card number, pangalan sa card, expiration date, at security code);
 • Guest stay information, kabilang ang date ng check-in at check-out, mga ginawang special request, mga observation tungkol sa service preferences mo (kabilang ang mga room preference, facilities o, anumang iba pang ginamit na service);
 • Impormasyon na ibinigay mo tungkol sa marketing preferences mo o sa pagsagot mo sa mga survey, contest, o promotional offer;

Kapag pumunta ka sa aming website, kahit hindi ka gumawa ng reservation, maaari kaming kumuha ng ilang impormasyon, katulad ng IP address mo, ginagamit mong browser, at impormasyon tungkol sa operating system ng computer mo, application version, setting ng wika, at mga page na ipinakita sa 'yo. Kung gumagamit ka ng mobile device, maaari din kaming kumuha ng data na tumutukoy sa mobile device mo, pati na ang mga device-specific setting at characteristics, at ang mga detalye ng latitude/longitude. Kapag gumawa ka ng reservation, ire-register ng aming system kung anong paraan at sa anong website mo ginawa ang reservation mo. Kapag natukoy ng data na ito na isa kang tunay na tao, ang data na ito ay ituturing na personal information na sakop ng privacy statement na ito.

Lagi mong puwedeng piliin ang mga personal information (kung mayroon man) na ibibigay mo sa amin. Gayunman, kapag pinili mong hindi magbigay ng ilang detalye, maaaring maapektuhan ang ilang transaksyon mo.

Bakit namin kinukuha, ginagamit, at isini-share ang personal information mo?

 • Reservations: ginagamit namin ang personal information mo para makumpleto at maisaayos ang online reservation mo.
 • Customer service: ginagamit namin ang personal information mo para makapagbigay ng customer service.
 • Guest reviews: ginagamit namin ang contact information mo para imbitahan ka sa pamamagitan ng email na magsulat ng guest review pagkatapos ng stay mo. Makakatulong ito sa ibang traveler na pumili ng accommodation na pinakabagay sa kanila.
 • Marketing activities: ginagamit din namin ang impormasyon mo para sa mga marketing activity, ayon sa pinapahintulutan ng batas.
 • Iba pang pakikipag-ugnayan: posibleng may iba pang mga pagkakataon na makipag-ugnayan kami sa pamamagitan ng email, post, phone o sa pag-text sa 'yo depende sa contact details na ibinigay mo sa amin. May ilang posibleng dahilan ito:
  • Maaaring kailangan naming sumagot sa o mag-asikaso ng mga request mo.
  • Kung hindi ka pa nag-finalize ng reservation online, posibleng i-email ka namin para ipaalala na ituloy mo ang iyong reservation. Naniniwala kaming ang dagdag na service na ito ay makakatulong sa 'yo dahil hahayaan ka nitong ituloy ang reservation nang hindi na kinakailangang mag-search muli para sa accommodation o punan ang lahat ng reservation detail mula sa umpisa.
  • Kapag ginamit mo ang aming mga service, maaari ka naming padalhan ng questionnaire o imbitahang magbigay ng review tungkol sa experience mo sa aming website.
 • Legal purposes: Sa ilang pagkakataon, maaaring gamitin namin ang impormasyon mo para sa pag-asikaso at paglutas ng mga legal dispute, para sa mga regulatory investigation pati na sa compliance.
 • Fraud detection at prevention: posibleng gamitin namin ang personal mong impormasyon para i-detect at pigilan ang fraud at iba pang ilegal na gawain o 'di ginugustong mga activity.
 • Pag-improve ng aming mga service: sa huli, gumagamit din kami ng personal mong impormasyon para sa analytical purposes, para pagbutihin pa ang aming mga service pati na ang user experience, at para ma-improve ang functionality at kalidad ng aming mga online travel service.

Para maproseso ang impormasyon mo tulad nang nabanggit sa itaas, umaasa kami sa mga sumusunod na legal basis:

 • Performance ng isang kontrata: Ang paggamit ng impormasyon mo ay kinakailangan para maisakatuparan ang kontrata na mayroon ka sa amin. Halimbawa, kung kailangan mong gamitin ang mga service namin para gumawa ng online reservation, gagamitin namin ang impormasyon mo para magawa namin ang aming obligasyon para kumpletuhin at pamahalaan ang reservation na 'yun sa ilalim ng kontrata na mayroon kami sa 'yo.
 • Mga lehitimong interes: Maaari naming gamitin ang impormasyon mo para sa mga lehitimo naming interes, tulad ng pagbibigay sa 'yo ng pinakatamang content ng website, mga email, at mga newsletter, para mas ma-improve at ma-promote ang aming mga produkto at service at ang content sa aming website, at para sa aming administrative, fraud detection, at mga legal na dahilan.
 • Pahintulot: Maaari kaming umasa sa ibibigay mong pahintulot para gamitin ang personal mong impormasyon para sa ilang dahilan na pang-direct marketing. Puwede mong bawiin ang pahintulot mo kahit kailan sa pamamagitan nang pag-contact sa amin sa mga address na nasa dulo ng Privacy Statement na ito.

Paano kami nagbabahagi ng personal mong impormasyon sa third parties?

 • Booking.com: Nakipag-team up ang Booking.com B.V., na matatagpuan sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands (www.booking.com) (mula ngayon ang Booking.com) para mag-alok sa iyo ng aming online reservation services. Habang kami ang nagbibigay ng content sa website na ito at gagawa ka ng reservation sa amin mismo, ang mga reservation ay ipoproseso mismo sa Booking.com. Ang impormasyong ilalagay mo sa website na ito ay ibabahagi sa Booking.com at sa affiliates nito. Maaaring kasama rito ang personal na impormasyon tulad ng iyong pangalan, contact details, payment details, mga pangalan ng guest na kasama mong mag-travel, at anumang preference na sinabi mo habang nagbu-book ka. Para malaman ang iba pang tungkol sa Booking.com corporate family, puntahan ang Tungkol sa Booking.com.
  Papadalhan ka ng Booking.com ng confirmation email, isang pre-arrival email, at bibigyan ka rin ng impormasyon tungkol sa lugar at aming accommodation. Bibigyan ka rin ng Booking.com ng 24/7 international customer service mula sa mga local office nito sa mahigit 20 na wika. Sa pagbabahagi mo ng iyong details sa global customer staff ng Booking.com, pinapayagan mo silang matulungan ka sa pangangailangan mo. Puwedeng gamitin ng Booking.com ang impormasyon mo para sa layuning technical, analytical, at marketing tulad nang nakasaad sa Booking.com privacy policy. Puwede ring maibahagi ang impormasyon mo sa ibang miyembro ng Booking Holdings Inc. (Agoda.com, Rentalcars.com and Kayak.com) para ma-analyze at mabigyan ka ng travel-related offers na puwede mong magustuhan at mabigyan ka rin ng customized service. Kung may tanong ka sa pagpoproseso ng Booking.com sa iyong personal na impormasyon, kontakin ang customer.service@booking.com.
 • BookingSuite: Maaaring ibahagi ang personal mong impormasyon sa BookingSuite B.V. na matatagpuan sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands (suite.booking.com), ang company na nagpapatakbo ng website na ito. Ibibigay ng BookingSuite sa Booking.com ang personal mong impormasyon para sa kadahilanan na isinasalarawan sa itaas.
 • Mga third-party service provider: Maaari kaming gumamit ng mga service provider para iproseso ang personal na impormasyon na para lang sa pangangailangan namin. Ang pagpoproseso na ito ay para sa layunin na tulad ng pag-facilitate ng mga reservation payment, pagpapadala ng marketing material, o para sa mga analytical support service. Ang mga tagaproseso na ito ay may kaakibat na confidentiality clauses at hindi sila pinapayagan na gamitin ang iyong personal data para sa kanilang sariling layunin o anumang iba pang layunin.
 • Mga otoridad na may kakayanan: Nagbibigay kami ng personal na impormasyon sa mga may kapangyarihan at iba pang otoridad sa gobyerno kung hinihingi ito ng batas o kinakailangan ito para maiwasan, makita, o maparusahan ang mga krimen o panloloko.

Pagpapanatili ng Personal na Impormasyon

Panghahawakan namin ang personal mong impormasyon hanggang kailan na tingin namin na kailangan para makapagbigay kami ng serbisyo sa iyo, nakasunod sa mga nararapat na batas (kasama na rito ang mga tungkol sa pagpapanatili ng dokumento), paglutas ng mga dispute sa anumang partido at para sa iba pang mga bagay na makakatulong sa amin sa pagpapatakbo ng aming business. Lahat ng personal na impormasyon na panghahawakan namin ay sumasailalim sa privacy statement na ito.

Ano ang mga security procedure na inilagay para mapangalagaan ang personal mong data?

Batay sa naayon na mga batas sa data protection, ipinapatupad namin ang makatarungan na mga pamamaraan para maiwasan ang hindi authorized na access sa, at maling paggamit ng, personal data. Gumagamit din kami ng mga wastong business system at procedure para pangalagaan at proteksyunan ang personal data na binibigay mo sa amin. Gumagamit din kami ng mga security procedure, at mga technical at physical restriction para ma-access at magamit ang personal data sa aming mga server. Mga authorized na tao lang ang pinapayagang i-access ang personal data mo para sa kanilang trabaho.

Paano mo makokontrol ang personal mong impormasyon?

Lagi kang may karapatang i-review ang personal mong impormasyon na itinatago namin. Maaari kang mag-request ng overview ng iyong personal data kapag nag-email ka sa email address na makikita mo sa ibaba. Pakilagay ang "Mag-request ng personal na impormasyon" sa subject line ng email mo para mapabilis ang mga bagay-bagay.
Puwede mo rin kaming ikontak kung tingin mo ay mali ang personal na impormasyon na nasa amin, kung tingin mo wala na kaming karapatan gamitin ang iyong personal data, o kung may iba ka pang mga tanong kung paano ginagamit ang personal mong impormasyon o tungkol sa Privacy Statement na ito. Mag-email o sumulat sa amin gamit ang contact details na nasa baba. Aasikasuhin namin ang request mo batay sa naayon na batas sa data protection.

Sino ang responsable sa pagproseso ng personal mong data?

Apartamentos Tinoca, La Naval, 10, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Kung may mungkahi o komento ka tungkol sa privacy statement na ito, magpadala ng email sa info@apartamentostinoca.com.